ΑΡΧΙΚΗΔείτε επίσης Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Θέλοντας να μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας έχουμε περάσει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

Οι πινακίδες σήμανσης που κατασκευάζουμε είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο EN 12899-1:2007

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001-2008 & ISO 14001-2004

 

Δείτε τα πιστοποιητικά μας:

Πιστοποιητικό : ISO 9001-2008

Πιστοποιητικό : ISO 14001-2004

Πιστοποιητικό : CE - EN 12899-1:2007

Δείτε όλες τις πιστοποιήσεις μας στο παρακάτω αρχείο: Πιστοποιήσεις ΣΗΜΑ